Valná hromada proběhne tento rok poprvé distačně, a to 20. 11. 2020 od 18:00 hod. Srdečně zveme všechny členy. 

Program:

  • Představení účetní závěrky za rok 2019
  • Představení výroční zprávy asociace za rok 2019 (též k dispozici v sekci výroční zprávy
  • Zpráva o činnosti Rady asociace v období od minulé valné hromady
  • Představení rozpočtu pro rok 2021
  • Aktuality v EMTC a WFMT
  • Diskuse členů o muzikoterapii