Místo a doba konání VH: Klinika rehabilitačního lékařství VFN, Albertov 7, Praha 2, od 17:00 do 19:30 hodin.
 
Valné hromadě bude předcházet muzikoterapeutická konference k Evropskému dni muzikoterapie
 
Nejdůležitějším tématem Valné hromady budou volby do všech orgánů asociace na další volební období. Rádi bychom proto přivítali nejlépe všechny členy asociace.
 
 
Program Valné hromady CZMTA 15. 11. 2019:

  • Schválení finanční uzávěrky za rok 2018
  • Schválení výroční zprávy asociace za rok 2018
  • Schválení rozpočtu pro rok 2019
  • Zpráva o činnosti Rady asociace v období od minulé volební valné hromady
  • Úprava stanov asociace (podle návrhu, který byl členům asociace zaslán k připomínkování dne 12. 9. 2019)
  • Volba členů asociace do Rady asociace, kontrolní komise, profesní komise a etické komise

 
Pro všechny členy asociace, kteří se zúčastní Valné hromady, jsme ve spolupráci s partnerem asociace firmou Carton Cajon připravili malý dárek. Těšíme se na vás.