Termín volební valné hromady byl stanoven na 15. 11. 2019 v Praze (Klinika rehabilitačního lékařství VFN, Albertov 7, Praha 2, velká posluchárna.