Termín volební valné hromady byl stanoven na 15. 11. 2019 v Praze.