Vážené  kolegyně, vážení kolegové,

pro ty z vás, kteří provozujete svoji privátní terapeutickou praxi jako OSVČ, platí od minulého týdne usnesení č. 1079 o přijetí krizových opatření, které zakazuje poskytování služeb v „provozovnách živnostníků“.

Poskytování terapie jako služby v provozovně OSVČ není z tohoto zákazu vyňato, je tedy po stanovenou dobu také zakázáno. Toto nařízení zatím platí do 3. 11. do 23:59 hod, je ale téměř jisté že se tento termín prodlouží.

Zakázáno je rovněž pořádání vzdělávacích akcí (semináře, přednášky, kongresy, konference, výcviky).

Na poskytování služeb online se zákaz nevztahuje.

Na tomto odkazu České asociace pro psychoterapii najdete přehled podpůrných programů a možností, které plynou z vládního nařízení:

https://czap.cz/o-nas/zpravy-z-cap/369-podpora-od-statu-k-omezeni-hospodarskych-dopadu-opatreni-proti-koronaviru-covid-19

O dopadech současné situace na provozování terapeutické praxe vás budeme průběžně informovat.

Za CZMTA,

Tomáš Procházka, předseda