Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies IV.“ se konala 28. 6. a 29. 6. 2019 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA)Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR)Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA) a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Informace na webu konference http://www.spaceforarttherapies.cz.